Revisionsfirmaet Westergaard bliver sammenlagt med Revisionsfirmaet Grant Thornton

Revisionsfirmaet Westergaard bliver pr. 1. juli 2019 en del af Grant Thornton. Det skal sikre, at Revisionsfirmaet Westergaard kommer til at stå som en endnu stærkere samarbejdspartner, og det skal sikre vore kunder en endnu større ydelsespalette, og samtidig sikre Grant Thornton større lokal forankring på Midtsjælland.

Grant Thornton og Revisionsfirmaet Westergaard arbejder ud fra samme værdisæt: ”Den stærke relation til dig som kunde”, og begge revisionsfirmaer har økonomisk rådgivning som et af deres kerneområder, samt speciale i rådgivning og udvikling af virksomheder, og kan derfor nemt se sig selv i hinanden.

Revisionsfirmaet Westergaard vil fortsat have til huse Søndergade 7 i Viby Sjælland, og begge firmaers kunder kan som altid forvente rådgivning af højeste kvalitet fra deres sædvanlige rådgivere. Afdelingen i Viby Sjælland vil fortsat fungere som det velkendte lokale revisionsfirma, hvor vi er 20 medarbejdere, der er klar til at servicere vore kunder.

I samme ombæring indtræder Sven Westergaard, stiftende partner i Revisionsfirmaet Westergaard og Morten Skovbjerg Kristiansen, partner i Revisionsfirmaet Westergaard, i Grant Thorntons partnerkreds, hvor de slutter sig til Grant Thorntons øvrige 24 partnere.

Martin S. Haaning, partner i Grant Thornton, flytter samtidig sit kontor til Viby Sjælland, hvor han i tæt samarbejde med Sven Westergaard og Morten Skovbjerg Kristiansen skal udvikle Grant Thorntons forretning på Midtsjælland og udbygge den lokale forankring.

Grant Thornton og Revisionsfirmaet Westergaard arbejder begge ud fra en tilgang, hvor der sættes en ære i at komme hele vejen rundt om kundens økonomi, herunder rådgivning om generationsskifte samt køb og salg af virksomhed. Vores speciale er fortsat små og mellemstore virksomheder.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med alle vore kunder, og vi glæder os til at møde og servicere nye kunder.